postheadericon Litera J

JABŁONOWSKI Adam

urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Łomży. Podsędek Sądu Spornego Powiatu Łomżyńskiego.


JABŁONOWSKI Grzegorz

urodzony w roku 1777. Zamieszkały w Łomży. Pisarz Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego.


JABŁOŃSKI Bonawentura

urodzony w roku 1810. Zamieszkały w Niewachlowie, parafia Kielce. Urzędnik przy Górnictwie.


JABŁOŃSKI Stanisław

urodzony w roku 1781. Zamieszkały w Łomży. Geometra Królestwa Polskiego.


JAGIELSKI Marcin

urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Rewizor przy komorze ceł warszawskich.

 

JAGODZKI Józef

urodzony w roku 1808. Zamieszkały w Kielcach. Dziennikarz przy Komisji Województwa Krakowskiego.


JAKUBOWSKI Feliks

syn Jana i Józefy Załuski, urodzony w Warszawie w roku 1810. Zamieszkały tamże. Oficjalista przy Komisarzu Taksowym.


JANCZEWSKI Konstanty

urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Referent Wydziału w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.


JANCZEWSKI Konstanty

urodzony w Województwie Podlaskim w roku 1801. Zamieszkały w Warszawie . Pisarz w Dyrekcji Generalnej Poczt. Zmarł 29.12.1831.


JANIKOWSKI Andrzej

urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Doktor Medycyny i Chirurgii.


JANISZEWSKI Jan

urodzony w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz Policji Cyrkułu Siódmego.


JANISZEWSKI Michał Mateusz

syn Anzelma i Anny Wyganowskiej, urodzony w Warszawie w roku 1798. Zamieszkały tamże. Adiunkt Honorowy w Biurach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.

JANKIEWICZ Aleksander

urodzony w roku 1798. Adiunkt w Komisji Rządowej Skarbu.


JANKOWSKI Jan

urodzony w roku 1781. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz w Radzie Stanu.


JANKOWSKI Sylwester

urodzony w roku 1798. Zamieszkały w Łomży. Asesor Trybunału Cywilnego Województwa Augustowskiego.

 

JANOWSKI Adam Franciszek

syn Pawła i Doroty Faleńskiej, urodzony w Adamówku, Galicja Austriacka w roku 1801. Zamieszkały w Warszawie. Szef Biura w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

 

JANOWSKI Stanisław Michał

syn Wojciecha i Cecylii z Blochów, urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Rachmistrz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


JANUSZEWSKI Teofil

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Łomży. Sędzia Trybunału Cywilnego Województwa Augustowskiego.


JARMIŃSKI Julian

urodzony w roku 1787. Zamieszkały w Warszawie. Intendent Zamku Królewskiego. Kawaler Orderu Św. Stanisława klasy czwartej.


JARNUTOWSKI Andrzej

urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Łomży. Obrońca przy Sądzie Pokoju Powiatu Łomżyńskiego.


JAROCKI Jan

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Woźny w Radzie Stanu.


JAROŃSKI Józef

urodzony w roku 1776. Zamieszkały w Kielcach. Sędzia przy Sądzie Karzącej Sprawiedliwości Województwa Krakowskiego i Sandomierskiego.


JASIŃSKI Feliks

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Adwokat Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego.


JASIŃSKI Jan

urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Aplikant przy Trybunale Cywilnym pierwszej Instancji Województwa Mazowieckiego.


JASIŃSKI Jan

urodzony w roku 1789. Zamieszkały w Warszawie. Dziennikarz w Sądzie Policji Poprawczej Wydziału Pierwszego.

 

JASIEŃSKI Maksymilian

syn Mikołaja i Agnieszki Kuczkowskiej, urodzony w roku 1769. Dziedzic Dóbr Ruszcza. Sędzia Pokoju i Marszałek Powiatu Staszowskiego. Zmarł w Ruszczy, parafia Sulisławice 01.10.1829.


JAŚLIKOWSKI Ignacy

syn Kazimierza i Katarzyny Modrożewskiej, urodzony w Jaślikowie, Województwo Lubelskie w roku 1763. Zamieszkały w Warszawie. Profesor Szkół Wojewódzkich.

JAWORSKI Feliks Walenty

syn Antoniego i Barbary z Reschków, urodzony w Karsznicy, Księstwo Poznańskie w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Kalkulator w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.


JELNICKI Karol

urodzony w roku 1801. Zamieszkały w Kielcach. Asesor Nadleśny Wydziału Leśnego przy Komisji Województwa Krakowskiego.


JEZIERSKI Albert

urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Protokolista Sądu Policyjnego Miasta Stołecznego Warszawy.

 

JEZIERSKI Mateusz Józef

syn Jana i Marianny Siwińskiej, urodzony w Warszawie w roku 1809. Zamieszkały tamże. Urzędnik Komisji Województwa Mazowieckiego.


JĘDRZEJEWICZ    Józef

urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Warszawie. Radca Wojewódzki Miasta Warszawy, Gminy Siódmej.


JĘDRZEJEWSKI Antoni

urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Warszawie. Woźny Sądu Apelacyjnego.


JODŁOWSKI Ignacy

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Łomży. Konsyliarz Obwodu Łomżyńskiego.

 

JOZOFOWICZ    Wincenty

urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Asesor Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego.

Poprawiony (niedziela, 22 kwietnia 2012 17:37)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 207 gości