postheadericon Litera G

GAGATNICKI Józef

urodzony w roku 1798. Zamieszkały w Kielcach. Patron Trybunału Cywilnego Województwa Krakowskiego.

GALIŃSKI Józef Bonawentura

urodzony w roku 1787. Zamieszkały w Łomży. Porucznik Pułku Trzeciego Ułanów.

 

GARBOLEWSKI Kazimierz

syn Kaspra i Katarzyny Pieńkowskiej, urodzony w Łomży w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Komornik Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego.


GARBOWSKI Kazimierz

urodzony w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Komornik Trybunały Cywilnego Województwa Mazowieckiego.

 

GARLICKI Andrzej

urodzony w roku 1765. Zamieszkały w Warszawie. Kontroler Urzędu Konsumpcyjnego.


GARSZYŃSKI Bonawentura

urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz w Radzie Stanu.


GARSZYŃSKI Kasper

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Podprokurator Sądu Policji Poprawczej Obwodu Warszawskiego Wydziału Drugiego.


GARSZYŃSKI Wojciech

urodzony w roku 1891. Zamieszkały w Warszawie. Obrońca Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego.

 

GARTELL Bogumił

urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Warszawie. Archiwista Generalny Rady Municypalnej Miasta Warszawy.


GAUDECKI Józef

urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.


GEPNER Ignacy

syn Ignacego i Barbary z Pohlów, urodzony w Płocku w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Banku Polskiego.


GERLICZ Jakub

urodzony w roku 1796. Referendarz Stanu. Vice Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Kawaler Orderu Św. Stanisława i Krzyża Wojskowego.


GEROSIEWSKI Michał

urodzony w roku 1785. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego.


GLOGIER Antoni

urodzony w roku 1786. Zamieszkały w Kielcach. Rachmistrz w Komisji Województwa Krakowskiego.


GŁĘBOCKI Andrzej

urodzony w roku 1799. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz Ekspedytor w Ministerstwie Sprawiedliwości.


GNACZYŃSKI Kazimierz

urodzony w roku 1782. Zamieszkały w Warszawie. Archiwista Komisji Rządowej Skarbu.

 

GNOIŃSKI Jan Kanty

urodzony w roku 1804. Zamieszkały w Kielcach. Adiunkt Prawny przy Komisji Województwa Krakowskiego.

 

GOŁEMBIOWSKI Maciej

syn Izydora i Katarzyny Jakubowskiej, urodzony w Poddębicach, Województwo Mazowieckie w roku 1804. Zamieszkały w Zgierzu. Pisarz Sądu Pokoju Powiatu Zgierskiego.

GORYSZEWSKI Antoni

urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz Sądu Najwyższej Instancji Królestwa Polskiego.


GOSTKOWSKI Ignacy

urodzony w roku 1766. Zamieszkały w Warszawie. Komornik przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego.

 

GOŚLICKI Stanisław

urodzony w roku 1804. Zamieszkały w Kielcach. Referent przy Komisji Województwa Krakowskiego.

GÓRSKI Ignacy

urodzony w roku 1805. Zamieszkały w Warszawie. Asystent Kasy Głównej Województwa Mazowieckiego.


GÓRSKI Piotr

syn Andrzeja i Katarzyny Kroszczyńskiej, urodzony w roku 1788. Rodem z Uniejowa, Województwo Kaliskie. Oficjalista w Administracji Rządowej, zdymisjonowany Podporucznik Wojsk Polskich. Kawaler Krzyża Legii Honorowej.


GREGOROWICZ Stanisław

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Kontroler w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


GREKOWICZ Ignacy

syn Antoniego i Magdaleny Bieleckiej, urodzony we Włocławku w roku 1801. Zamieszkały w Warszawie. Woźny Sądu Policji Poprawczej Wydziału Pierwszego.


GREKOWSKI Aleksander

urodzony w roku 1798. Zamieszkały w Łomży. Pisarz Sądu Spornego Powiatu Łomżyńskiego.


GROBICKI Antoni

syn Józefa i Marianny Dobrakowskiej, urodzony w Brwirowie w roku 1792. Zamieszkały w Warszawie. Obrońca przy Trybunale Handlowym. Zmarł 26.01.1826.


GROCHOWSKI Jakub

urodzony w roku 1791. Zamieszkały w Warszawie. Kontroler Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego.


GROCHOWSKI Jan

urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego.


GROCHOWSKI Michał

urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Warszawie. Adiunkt w Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.


GRODZICKI Józef

urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Warszawie. Estymator Komory Konsumowo Składowej.


GRONOSTAJSKI Wojciech

urodzony w roku 1771. Zamieszkały w Łomży. Woźny Sądu Pokoju Powiatu Łomżyńskiego.

 

GRUBECKI Sebastian

urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Kielcach. Rachmistrz przy Komisji Województwa Krakowskiego.

GRUDZIEŃ Mikołaj

syn Leona i Marianny Rychlickiej, urodzony w Sokołowie, Województwo Podlaskie w roku 1810. Zamieszkały w Warszawie. Protokolista Sądu Policji Poprawczej Obwodu Warszawskiego Wydziału Pierwszego.

GUTKOWSKI Adam

urodzony w roku 1783. Zamieszkały w Warszawie. Referent przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


GUTKOWSKI Wiktoryn

urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Kielcach. Referent Wydziału Skarbowego przy Komisji Województwa Krakowskiego.


GUTOWSKI Fabian

urodzony w roku 1788. Zamieszkały w Warszawie. Podsekretarz w Komisji Wojny.

Poprawiony (niedziela, 22 kwietnia 2012 17:33)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 208 gości