postheadericon Litera C

CERLEROWSKI Jan

syn Michała i Joanny Leszczyńskiej, urodzony w Sankowie, Galicja Austriacka w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Oficjalista w Komisji Rządowej Skarbu.

 

CHARCZEWSKI Michał

urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Warszawie. Pierwszy Rachmistrz w Dyrekcji Generalnej Loterii Królestwa Polskiego.


CHĘCIEWSKI Wojciech

urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Kielcach. Profesor Gimnazjum Wojewódziego.


CHILEWSKI Paweł

urodzony w roku 1806. Zamieszkały w Kielcach. Profesor Filozofii.


CHMIELEWSKI Antoni

urodzony w roku 1793. Zamieszkały w Warszawie. Pisarz w Komisji Nadzoru Budowli Królewskich.


CHMIELEWSKI Augustyn

urodzony w roku 1827. Rządca Folwarku Stawiski.


CHMIELEWSKI Paweł

urodzony w roku 1799. Rodem z Starej Galicji. Ekspedytor Rady Municypalnej Miasta Warszawy. Zmarł 27.01.1831.

CHMURZEŃSKI Walenty

urodzony w roku 1772. Zamieszkały w Łomży. Woźny Trybunału Cywilnego Województwa Augustowskiego. Zmarł 09.06.1821.

 

CHODECKI Jan

urodzony w roku 1799. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


CHOROMAŃSKI Wincenty

urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Warszawie. Nad Rachmistrz w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

 

CHRZAŃSKI Józef

urodzony w roku 1771. Zamieszkały w Warszawie. Sędzia Apelacyjny Królestwa Polskiego.


CHUDZIŃSKI Piotr

syn Aleksandra i Jadwigi Kotańskiej, urodzony w Boruszkowie, Gubernia Żytomierska w roku 1798. Zamieszkały w Warszawie. Oficjalista Administracji przy Urzędzie Municypalnym Miasta Warszawy.


CHUDZYŃSKI Mikołaj

urodzony w roku 1753. Zamieszkały w Warszawie. Patron Trybunału Cywilnego Województwa Mazowieckiego.


CICHOCKI Michał

urodzony w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Buchalter Komory Celnej Królestwa Polskiego.


CIECHANOWSKI Jan

urodzony w roku 1796. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Skarbu.

 

CIECHANOWSKI Jan Jakub

syn Jakuba i Anny Ryksy, urodzony w Warszawie w roku 1796. Zamieszkały tamże. Urzędnik Służby Ogólnej przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.


CIELECKI Maciej

urodzony w roku 1801. Rewizor Guberni Radomskiej.


CIELECKI Sebastian

urodzony w roku 1795. Zamieszkały w Kielcach. Referent Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Krakowskiego.


CIENSKI Jan Franciszek Michał

urodzony w roku 1791. Zamieszkały w Warszawie. Kapitan. Kontroler klasy pierwszej w Komisji Rządowej Wojny.

 

CYBULSKI Jan

urodzony w roku 1809. Zamieszkały w Kielcach. Kancelista Komory Celno Konsumowej.

CYBULSKI Józef

urodzony w roku 1797. Zamieszkały w Warszawie. Oficjalista w Administracji Konsumpcyjnej Miasta Warszawy i Pragi.


CZACHOWSKI Franciszek

urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Protokolista przy Sądzie Kryminalnym.


CZACHOWSKI Klemens

urodzony w roku 1792. Zamieszkały w Warszawie. Kalkulator w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.


CZACZKOWSKI Józef

urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Profesor Szkół Warszawskich Księży Pijarów.


CZAJEWSKI Hilary

urodzony w roku 1769. Zamieszkały w Łomży. Adwokat Trybunału Cywilnego Łomżyńskiego Pierwszej Instancji.


CZAJEWSKI Józef

urodzony w roku 1790. Zamieszkały w Łomży. Egzekutor z Dyrekcji.

 

CZAJKOWSKI Andrzej

syn Kazimierza i Magdaleny Matuszewskiej, urodzony w Wąchocku, Województwo Sandomierskie w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Dziesiętnik Straży Policyjnej pieszej.

CZAJKOWSKI Paweł

urodzony w roku 1761. Zamieszkały w Warszawie. Strażnik Komory Wodnej.

 

CZARNECKI Adam

syn Marcina i Katarzyny Danowskiej, urodzony w Szczuczynie w roku 1785. Zamieszkały w Warszawie. Rendant Składu Głównego Stempla Województwa Mazowieckiego.

 

CZARNECKI Andrzej Szymon

syn Szymona i Katarzyny Majewskiej, urodzony w roku 1805. Zamieszkały w Warszawie. Urzędnik Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego.

 

CZARNECKI Antoni

syn Walentego i Zofii, urodzony w Rachowie, Województwo Lubelskie w roku 1774. Zamieszkały w Warszawie. Woźny w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

CZARNECKI Marcin

urodzony w roku 1800. Zamieszkały w Kielcach. Kancelista przy Sądzie Sprawiedliwości Karzącej Województw Krakowskiego i Sandomierskiego.

 

CZARNOWSKI Leon Feliks

syn Bernarda i Anny Magiera, urodzony w Turnie, Województwo Podlaskie w roku 1798. Zamieszkały w Warszawie. Kontroler Kasy Głównej Województwa Mazowieckiego.

CZARTORYJSKI Ignacy

urodzony w roku 1803. Zamieszkały w Warszawie. Oficjalista w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

CZERNIELEWSKI Kazimierz

urodzony w roku 1802. Zamieszkały w Warszawie. Sekretarz przy Administracji Rządowej Dochodów Konsumpcyjnych.


Poprawiony (niedziela, 22 kwietnia 2012 17:23)

 
Naszą witrynę przegląda teraz 207 gości