ing' ); ?>
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/includes/framework.php:128) in /home/mateusiak/ftp/katalogszlachty/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Metryki ślubów szlacheckich z lat 1811 - 1830 w parafii Skibniew

postheadericon Metryki ślubów szlacheckich z lat 1811 - 1830 w parafii Skibniew

ANDRZEJOWSKI Mikołaj lat 45, syn Józefa i Marianny Bielskiej obojga już zmarłych, w Skibniewie Podawcach zamieszkały z Łucją MALESZEWSKĄ lat 43, wdową po Barnabie, córką Jana i Katarzyny małżonków Grzymałów już nieżyjących, w Pogorzeli na własnym majątku mieszkającą. Ślub 10.02.1819 w przytomności Jana Pogorzelskiego lat 50, Ignacego Zawadzkiego lat 56, Franciszka Zawadzkiego lat 50 i Michała Wrzoska lat 46.

BUCZYŃSKA Katarzyna lat 33, córka Kacpra i Marianny Bujalskiej, jeszcze żyjących, we wsi Buczynie Szlacheckim przy rodzicach swych zostająca z sławetnym Wojciechem KAMIŃSKIM lat 38, synem Tomasza i Gertrudy Szczewskiej, od dawna już zmarłych, w tejże wsi szewstwem się parającym. Ślub 02.02.1812 w przytomności Kacpra Buczyńskiego lat 60 ojca panny młodej, Wawrzyńca Buczyńskiego lat 50 i Seweryna Buczyńskiego lat 50.

BUCZYŃSKI Antoni lat 27, syn Alojzego już zmarłego i Anieli jeszcze żyjącej, we wsi Sągolach przy swej matce mieszkający z Rozalią WYSZOMIERSKĄ lat 21, córką Jana i Konstancji od dawna już zmarłych, w Wyszomierzu przy swej starszej siostrze Benedykcie, żonie Józefa Wyszomierskiego zostającą. Ślub 03.02.1820 w przytomności Michała Wyszomierskiego lat 50, Józefa Wyszomierskiego lat 40, Franciszka Wyszomierskiego lat 36 i Franciszka Maleszewskiego lat 40.

BUCZYŃSKI Jan lat 34, wdowiec po Mariannie Zaleskiej zmarłej 14.11.1827, syn Kacpra żyjącego i Marianny nieżyjącej, szlachty, urodzony w Buczynie Szlacheckim i tamże z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną GRZYMAŁĄ lat 27, córką Mikołaja zmarłego i Zuzanny żyjącej, szlachty, rolników, w Grzymałach urodzoną i tutaj przy matce zostającą, ślub 17.01.1828.

BUCZYŃSKI Józef lat 29, syn Szymona już zmarłego i Łucji jeszcze żyjącej, we wsi Buczynie Szlacheckim na własnym majątku zamieszkały z Marianną GRZYMAŁĄ lat 23, córką Alojzego już zmarłego i Teresy jeszcze żyjącej, w Skibniewie przy matce zostającą. Ślub 04.02.1817 w przytomności Wawrzyńca Buczyńskiego lat 50, Szymona Zalewskiego lat 50, Kacpra Buczyńskiego lat 60 i Antoniego Pogorzelskiego lat 58.

BUCZYŃSKI Krzysztof lat 36, syn nieżyjącego już Macieja i żującej jeszcze Katarzyny Pogorzelskiej, w Buczynie Szlacheckim na gospodarstwie rolnym przy matce swej zostający z sławetną Krystyną MICHAŁOWSKĄ lat 25, córką Jana i Marianny, żyjących, we wsi Buczynie Ruskim przy rodzicach zostającą. Ślub 26.01.1812.

BUCZYŃSKI Ludwik lat 40, syn Jana jeszcze żyjącego i Marianny Trzcińskiej zmarłej 01.04.1780, we wsi Buczynie Szlacheckim przy ojcu zostający z Franciszką POGORZELSKĄ lat 32, córką Franciszka już zmarłego i żyjącej Joanny Wrzosek, w tejże wsi przy matce zostającą. Ślub 22.11.1812 w przytomności Jana Buczyńskiego lat 70 ojca pana młodego, Joanny Pogorzelskiej lat 54 matki panny młodej, Jana Wrzoska lat 60 stryja rodzonego tejże panny, Antoniego Pogorzelskiego lat 60. Druga żona Marianna ZALESKA lat 48, córka Michała i Anny Trzcińskiej już zmarłych, w Niepiekłach ze służby się utrzymująca. Ślub 24.01.1824.

BUCZYŃSKI Maciej lat 32, syn Ludwika zmarłego 13.01.1812 i Marianny jeszcze żyjącej, w Buczynie Szlacheckim przy matce zamieszkały z Anną POGORZELSKĄ lat 24, córką Adama zmarłego 18.08.1799 i Marianny jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającej. Ślub 25.01.1815 w przytomności Jana Wrzoska lat 56, Antoniego Pogorzelskiego lat 55, Kazimierza Buczyńskiego lat 30 rodzonego brata pana młodego.

BUCZYŃSKI Piotr Mikołaj lat 44, wdowiec po Magdalenie Wrzosek, syn Szymona i Łucji już zmarłych, w Buczynie Szlacheckim zamieszkały z Magdaleną ZAŁUSKĄ lat 28, urodzoną w parafii Drohickiej, córką Mateusza i Kunegundy, w tejże wsi ze służby się utrzymującą. Ślub 12.11.1825.

BUCZYŃSKI Wincenty lat 26, syn Grzegorza zmarłego 28.05.1815 i Urszuli zmarłej 21.07.1796, w Buczynie Szlacheckim na własnym majątku mieszkający z Franciszką WYSZOMIERSKĄ lat 22, córką Szymona zmarłego 06.07.1810 i Julianny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, w Skibniewie Podawcach przy matce zostającą. Ślub 30.10.1816 w przytomności Antoniego Pogorzelskiego lat 60, Krzysztofa Buczyńskiego lat 40 i Ludwika Buczyńskiego lat 40.

BUJALSKI Aleksander lat 19, syn Ignacego już zmarłego i Marianny Maleszewskiej jeszcze żyjącej, szlachty, urodzony w Maleszewie Nowym parafii Kossowskiej i tamże na własnym majątku zamieszkały z Katarzyną GRABOWSKĄ lat 17, córką Andrzeja i Marianny Pogorzelskiej, szlachty, urodzoną w Wrzoskach, w Pogorzeli przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.03.1829.

BUJALSKI Feliks lat 28, syn Antoniego, żującego i Agnieszki Rytelownej zmarłej, szlachty, w Kurczach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Balbiną BOGORZELSKĄ lat 19, córką Mateusza już zmarłego i Franciszki jeszcze żyjącej, w Pogorzeli urodzoną, w Grzymałach przy matce zostającą, ślub 10.02.1828.

BUJALSKI Franciszek lat 18, syn Antoniego żyjącego i Agnieszki już nieżyjącej, szlachty, urodzony w Kuteskach i tamże przy ojcu się utrzymujący z Magdaleną POGORZELSKĄ lat 19, córką Franciszka żyjącego i Marianny już zmarłej, szlachty, rolników, w Pogorzeli urodzoną i tutaj przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.02.1828.

BUJALSKI Franciszek lat 31, syn Ignacego i Zuzanny już zmarłej, we wsi Grzymałach zamieszkały z Marianną SKIBNIEWSKĄ lat 19, córką Jana i Franciszki obojgu jeszcze żyjących, we wsi Sągolach przy rodzicach zostającą. Ślub 22.01.1818 w przytomności Ignacego Bujalskiego lat 50 ojca pana młodego, Jana Skibniewskiego lat 50 ojca panny młodej, Franciszka Głodowskiego lat 32 i Franciszka Skibniewskiego lat 32.

BUJALSKI Kazimierz Ludwik lat 28, Komornik Trybunału Cywilnego  Województwa Podlaskiego zamieszkały w Siedlcach, syn Ambrożego i Agnieszki już nieżyjących, zamieszkałych kiedyś we wsi Olędy Bończe z Katarzyną Placydą Teresą ŚWIĘCKĄ lat 17, córką Teodora, Sędziego Pokoju Powiatu Węgrowskiego już zmarłego i Teodory Czarnockiej jeszcze żyjącej, w Suchodole przy matce zostającej. Ślub 19.04.1823 w przytomności Marcina Święckiego lat 49, Walentego Święckiego lat 47, stryjów panny młodej, Józefa Skibniewskiego lat 30 i Łukasza Kryńskiego lat 20 ekonoma.

BUJALSKI Marcin lat 27, syn Piotra i Eleonory już zmarłych, we wsi Kutyskach na własnym majątku zamieszkały z Barbarą NIEPIEKŁO lat 23, córką Tadeusza i Heleny obojga jeszcze żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 04.02.1817 w przytomności Macieja Bujalskiego lat 70, Tadeusza Niepiekły lat 50, Józefa Niepiekły lat 48 i Franciszka Niepiekły lat 32.

BUJALSKI Piotr lat 60, wdowiec po Barbarze z Sobotów zmarłej 15.08.1826, syn Andrzeja i Teresy, szlachty już nieżyjących, urodzony w Kuteskach i tamże z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną MALESZEWSKĄ lat 26, córką Walentego i Katarzyny już nieżyjących, urodzoną w Maleszewie Nowym i tutaj przy bracie swym zamieszkałą, ślub 28.10.1827.

BUJALSKI Piotr lat 29, syn Franciszka jeszcze żyjącego i Katarzyny Pogorzelskiej już zmarłej, we wsi Kutyskach przy ojcu zamieszkały z Marianną SKIBNIEWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Katarzyny już zmarłych, w tejże wsi przy bracie swym rodzonym Walentym zamieszkałą. Ślub 23.11.1820 w przytomności Jakuba Wyszomierskiego lat 56, Pawła Pogorzelskiego lat 54, Andrzeja Stańskiego lat 50 i Antoniego Osińskiego lat 40.

BUJALSKI Wojciech lat 24, syn Grzegorza już zmarłego i Ewy jeszcze żyjącej, szlachty, rolników, w Kuteskach przy matce się utrzymujący z Benedyktą SKIBNIEWSKĄ lat 15, córką Karola i Tekli, szlachty, rolników jeszcze żyjących, w Skibniewie Kurczach przy rodzicach zostającą, ślub 07.02.1830.

CHOIŃSKI Jan lat 38, we wsi Poryte na funkcji ekonoma zostający, syn ? i Marcjanny Zalewskiej z Rachelą ŚWIĘCKĄ lat 23, córką Stanisława zmarłego 23.12.1800 i Tekli ze Sztejnów zmarłej 31.08.1807, zamieszkałą w domu rodzonego Stryja Teodora Święckiego, Sędziego Pokoju Powiatu Węgrowskiego we wsi Suchodole, ślub 15.04.1811.

CZARNOCKI Józef lat 38, syn Marcina Eustachiusza, Sędziego Ziemskiego Drohickiego już zmarłego i Marianny Święckiej jeszcze żyjącej, urodzony w Dybowie i tamże zamieszkały z Józefą Krystyną WŁOCZEWSKĄ lat 23, córką Stanisława i Teresy Zabielskiej już zmarłych, we wsi Niechodzino niegdyś zamieszkałych, w Skibniewie przy bracie ciotecznym zostającą, ślub 08.10.1828.

DMOWSKI Franciszek lat 37, urodzony w parafii Rozbickiej, syn Jana i Franciszki już zmarłych, w Grodziach pod Miastem Węgrowem zamieszkały z Marianną MALESZEWSKĄ lat 16, córką Barnaby już zmarłego  i Łucji Grzymalanki żyjącej, w Pogorzeli przy matce swej zamieszkałą. Ślub 19.08.1821 w przytomności Mikołaja Andrzejowskiego lat 40, Franciszka Zawadzkiego lat 50, Tomasza Wrzoska lat 35 i Tomasza Maleszewskiego lat 32, wszystkich szlachty, rolników.

DMOWSKI Ignacy lat 54, wdowiec po Konstancji Świniarskiej, urodzony w parafii Mokobodzkiej, syn Franciszka i Krystyny Wojewodzkiej szlachty rolników już zmarłych, w Świniarach, parafii jak wyżej na swej własności gruntowej się utrzymujący z Rozalią STAŃSKĄ lat 41, wdową po Andrzeju zmarłym 02.03.1825, córką Jana i Benedykty małżonków Grzymałów, szlachty, rolników już nieżyjących, z wyrobku w Skibniewie Podawcach się utrzymującą. Ślub 25.01.1827.

DMOWSKI Józef lat 45, wdowiec po Ewie Grzymale, synem Marcina i Katarzyny Sosińskiej, urodzonym w Dmochach, w Skibniewie zamieszkałym, dziedzicem dożywotnim karczmy z Ewą KUCZYŃSKĄ lat 31, córką Pawła i Angeli Rogowskiej, szlachty, rolników w Zimnochach zamieszkałych, w Skibniewie zamieszkałą i z wyrobku się utrzymującą. Ślub 28.05.1826.

DUNIN Jan Kanty lat 31, syn Michała już zmarłego i Domicelli jeszcze żyjącej, w Dybowie w domu Wielmożnej Marianny Czarnockiej od lat dwóch zamieszkały z Konstancją CZARNOCKĄ lat 31, córką Marcina od dawna już zmarłego i Marianny Święckiej jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającą. Ślub 11.08.1816 w przytomności Marianny Czarnockiej lat 50, Jana Kosińskiego lat 48 i Mateusza Krzyżanowskiego lat 67.

DYBOWSKI Franciszek lat 31, syn Leona od dawna już zmarłego i Doroty jeszcze żyjącej, we wsi Dybowie na własnym majątku mieszkający z Kunegundą POGORZELSKĄ lat 20, córką Bartłomieja i Teresy obojga jeszcze żyjących, we wsi Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 16.01.1817 w przytomności Bartłomieja Pogorzelskiego lat 50 ojca panny młodej, Andrzeja Pogorzelskiego lat 36 i Walentego Pogorzelskiego lat 40.

GŁODOWSKI Tomasz lat 31, syn Bartłomieja i Marianny od dawna już zmarłych, w Sągolach na własnym majątku zamieszkały z Małgorzatą BUJALSKĄ lat 23, córką Ignacego i Zuzanny już zmarłej, w Grzymałach przy ojcu zostającą. Ślub 08.01.1817 w przytomności Ignacego Bujalskiego lat 50 ojca panny młodej, Stefana Skibniewskiego lat 54 i Jana Skibniewskiego lat 48.

GRZYBOWSKI Józef lat 20, syn Franciszka już zmarłego i Marianny Rozwadowskiej jeszcze żyjącej, w Skibniewie Podawcach w pokomornym mieszkający z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 20, córką Wiktorzyna i Małgorzaty jeszcze żyjących, w Wyszomierzu przy rodzicach zostającą. Ślub 08.02.1821 w przytomności Jana Pogorzelskiego lat 50, Pawła Pogorzelskiego lat 49, Jana Kosińskiego lat 46 i Antoniego Osińskiego lat 42.

GRZYMAŁA Andrzej lat 36, syn Franciszka i Katarzyny już zmarłych, w Grzymałach zamieszkały i z części dziedzicznej się utrzymujący z Teklą POGORZELSKĄ lat 18 miesięcy 5, córką Pawła i Magdaleny szlachty, urodzoną i zamieszkałą w Skibniewie, przy rodzicach zostającą. Ślub 29.01.1826.

GRZYMAŁA Andrzej lat 25, syn Marcina zmarłego 09.01.1802 i Marianny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, we wsi Grzymałach przy matce mieszkający z Rozalią SKIWSKĄ lat 21, córką Wiktorzyna zmarłego 23.06.1807 i Franciszki Ratyńskiej jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającą. Ślub 06.11.1816 w przytomności Franciszka Grzymały lat 60, Piotra Grzymały lat 40 i Antoniego Grzymały lat 34.

GRZYMAŁA Antoni lat 30, syn Jana i Benedykty już zmarłych, we wsi Skibniewie zamieszkały i z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną LEWICKĄ lat 22, córką Stanisława już zmarłego i Tekli Ornowskiej jeszcze żyjącej, w Wyszomierzu przy matce zostającą. Ślub 21.10.1821 w przytomności Jana Pogorzelskiego lat 52, Antoniego Osińskiego lat 47, Pawła Pogorzelskiego lat 50 i Jakuba Wyszomierskiego lat 50, wszystkich szlachty, rolników.

GRZYMAŁA Antoni lat 48, wdowiec po Franciszce Trzcińskiej, syn Marcina i Marianny, w Grzymałach zamieszkały, utrzymujący się z gospodarstwa rolnego z Balbiną LIPKA lat 39, córką Stanisława i Joanny, w Pogorzeli przy bracie zostającą. Ślub 25.05.1822 w przytomności Piotra Pogorzelskiego lat 51, Michała Wrzoska lat 48, Franciszka Zawadzkiego lat 56 i Wiktorzyna Pogorzelskiego lat 55, wszystkich szlachty, rolników.

GRZYMAŁA Franciszka lat 23, córka Jana już zmarłego i Benedykty Zdrojewskiej jeszcze żyjącej, w Skibniewie Podawcach przy matce mieszkająca z uczciwym Kacprem JUSZCZAKIEM lat 23, urodzonym w parafii Zembrowskiej, synem Tomasza już zmarłego i Marianny Łukaszownej jeszcze żyjącej, we wsi Ceranowie obowiązek organisty sprawującym. Ślub 01.11.1820 w przytomności Piotra Skibniewskiego lat 52, Gerwazego Skibniewskiego lat 50, Antoniego Osińskiego lat 42 i Adama Maleszewskiego lat 30.

GRZYMAŁA Grzegorz lat 22, urodzony w parafii Miedzeńskiej, syn Krzysztofa od dawna już zmarłego i żyjącej Petroneli z Wrzosków, we wsi Wrzoskach parafii Miedzeńskiej przy matce zostający z Magdaleną WYSZOMIERSKĄ lat 24, córką Jana i Wiktorii Wojewodzkiej obojga jeszcze żyjących, w Wyszomierzu przy rodzicach zostającą. Ślub 02.02.1812 w przytomności Jana Wyszomierskiego ojca panny młodej lat 60, Jana Wyszomierskiego lat 30, Franciszka Maleszewskiego lat 40 i Karola Skibniewskiego lat 46.

GRZYMAŁA Jan lat 32, syn Mikołaja już zmarłego i Zuzanny żyjącej, szlachty, rolników, w Grzymałach przy matce się utrzymujący z Rozalią WYSZOMIERSKĄ lat 24, córką Szymona już zmarłego i Julianny żyjącej, szlachty, rolników, przy matce w Skibniewie Podawcach zamieszkałą, ślub 21.02.1830.

GRZYMAŁA Marianna lat 19, córka Jana i Benedykty Zdrojewskiej już zmarłych, przy bracie swoim rodzonym Antonim w Skibniewie zamieszkała z sławetnym Michałem JASIŃSKIM lat 20, urodzonym w parafii Tarnowskiej, synem Franciszka Jakuba i Ewy Mandziarownej małżonków owczarzy, w Orzeszowcach gminy Miedzyńskiej przy rodzicach zamieszkałym. Ślub 02.07.1822 w przytomności Antoniego Grzymały lat 32 brata panny młodej, Antoniego Osińskiego lat 50 obydwu szlachty, rolników, sławetnego Franciszka Runiewicza lat 28 i sławetnego Nikodema Tulwina lat 26.

GRZYMAŁA Piotr lat 32, syn Marcina już zmarłego i Marianny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, w Grzymałach przy matce zamieszkały z Marianną BUCZYŃSKĄ, córką Seweryna i Teresy jeszcze żyjących, w Buczynie Szlacheckim przy rodzicach zostającą. Ślub 22.02.1821 w przytomności Walentego Grzymały lat 40, Antoniego Grzymały lat 39, Benedykta Grzymały lat 31 i Seweryna Grzymały lat 30.

GRZYMAŁA Seweryn lat 30, syn Marcina zmarłego 09.01.1802 i żyjącej Marianny Pogorzelskiej, we wsi Grzymałach przy matce zostający z Klarą LIPKĄ lat 21, córką Karola, zmarłego 21.07.1790 i Marianny zmarłej 10.04.1801. w tejże wsi zostającą, ślub 19.05.1811.

GRZYMAŁA Stefan Franciszek lat 19, syn Jana i Marianny Pogorzelskiej, we wsi Wrzoskach gminie Miedzyńskiej przy rodzicach zamieszkały z Rozalią WYSZOMIERSKĄ lat 22 miesięcy 7, córką Szymona i Moniki, w Wyszomierzu ze służby się utrzymującą. Ślub 22.11.1823 w przytomności Andrzeja Jąkiela lat 50, Fabiana Wrzoska lat 41, Karola Skibniewskiego lat 56 i Franciszka Zalewskiego lat 60, wszystkich szlachty, rolników.

GRZYMAŁA Tomasz lat 27, syn Jana już zmarłego i Marianny żyjącej, szlachty, w Grzymałach zamieszkały z Magdaleną WYSZOMIERSKĄ lat 20, córką Jana i Marianny już zmarłej, szlachty, rolników, w tejże wsi urodzoną i przy ojcu zostającą, ślub 14.02.1830.

GRZYMAŁA Walenty lat 39, syn Jana i Katarzyny od dawna już zmarłych, we wsi Pogorzeli na własnym majątku mieszkający z sławetną Franciszką KALINOWSKĄ lat 59, wdową po Karolu, córką Andrzeja i Magdaleny małżonków Banaszewskich od dawna już zmarłych, w tejże wsi w domu rzeczonego Walentego pokomornie mieszkającą. Ślub 21.02.1813 w przytomności Jana Grzymały lat 42, Wojciecha Żółkowskiego lat 56, Antoniego Pogorzelskiego lat 50, Piotra Pogorzelskiego lat 50.

GRZYMAŁA Wawrzyniec lat 29, syn Tomasz na własnym majątku we wsi Grądach parafii Kossowskiej osiadłego i Magdaleny Dąbrowskiej zmarłej 01.05.1809, w mieście Miedzny powiatu Węgrowskiego obowiązek Komisarza w Dobrach Antoniego i Jana Graffów Butlerów sprawujący, w tymże mieście we dworze zamieszkały z Teresą ŚWIĘCKĄ lat 32, córką Michała zmarłego 14.02.1808 i Antoniny Budzyńskiej zmarłej 17.07.1811, we wsi Kostkach przy swym starszym bracie, Tomaszu Święckim, Adwokacie Sądu Najwyższej Apelacji Księstwa Warszawskiego zostającą. Ślub 25.08.1811 w przytomności Tomasza Święckiego rodzonego brata panny młodej, Antoniego Święckiego stryjeczno rodzonego brata i Jana Gąssowskiego.

KACZOROWSKI Wincenty lat 25, urodzony w parafii Bialskiej, syn Józefa jeszcze żyjącego i Apolonii zmarłej 08.01.1795, w Powiecie Łosickim Urząd Komisarza sprawujący z Marianną POGORZELSKĄ lat 23, córką Marcina zmarłego 13.02.1797 i Marianny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, we wsi Buczynie Szlacheckim przy matce zostającą. Ślub 09.03.1814 w przytomności Marianny Pogorzelskiej lat 56 matki panny młodej, Wielmożnego Księdza Grzegorza Pogorzelskiego  Proboszcza Łosickiego, Kanonika Kijowskiego lat 49, Kazimierza Pogorzelskiego lat 34 rodzonych wujów panny młodej, Piotra Pogorzelskiego lat 33.

KALINOWSKI Jan lat 40, wdowiec po Brygidzie Wierzbickiej zmarłej 22.11.1829, syn Marcina i Marianny, szlachty już zmarłych, w Buczynie Szlacheckim zamieszkały i ze służby się utrzymujący z Marianną SKIBNIEWSKĄ lat 30, córką Krzysztofa i Franciszki, szlachty już zmarłych, w tejże wsi zamieszkałej i ze służby się utrzymującej, ślub 17.01.1830.

KISIELIŃSKI Antoni lat 31, wdowiec po Antoninie Pogorzelskiej, syn Adama i Marianny z Bielińskich, szlachty, we wsi Pogorzeli z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Katarzyną RATEŃSKĄ lat 20, córką Macieja żyjącego i Marianny już zmarłej, szlachty, w Skibniewie Podawcach ze służby się utrzymującą, ślub 24.11.1829.

KISIELNICKI Antoni lat 23, urodzony w parafii Suchorzębrskiej, syn Adama już nieżyjącego i Marianny Bielińskiej jeszcze żyjącej, we wsi Kisielany Zmichy przy matce zamieszkały z Antoniną POGORZELSKĄ lat 21, córką Bartłomieja jeszcze żyjącego i Teresy z Pogorzelskich już zmarłej, we wsi Pogorzeli przy ojcu zostającą. Ślub 04.05.1820 w przytomności Bartłomieja Pogorzelskiego lat 60 ojca panny młodej, Andrzeja Pogorzelskiego lat 40, Wojciecha Żółkowskiego lat 60 i Mateusza Pogorzelskiego lat 50.

KOSIERADZKI Grzegorz lat 29, urodzony w parafii Rozbickiej, syn Kazimierza i Agaty obojga już zmarłych, we wsi Kisielanach na własnym majątku zamieszkały z Teklą BUCZYŃSKĄ lat 23, córką Wawrzyńca i Benedykty obojga jeszcze żyjących, w Buczynie Szlacheckim przy rodzicach zostającą. Ślub 23.01.1819 w przytomności Wawrzyńca Buczyńskiego lat 60 ojca panny młodej, Wawrzyńca Buczyńskiego lat 51 stryja panny młodej i Józefa Kosieradzkiego lat 32 rodzonego brata pana młodego.

KOSIŃSKI Franciszek lat 20 miesięcy 10, syn Jana i Marianny Skibniewskiej, w Skibniewie Podawcach przy rodzicach zamieszkały z Franciszką POGORZELSKĄ lat 20, córką Walentego i Ludwiki Wrzosek, w Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 15.02.1824 w przytomności Walentego Wrzoska lat 73, Andrzeja Pogorzelskiego lat 40, Antoniego Osińskiego lat 53 i Antoniego Grzymały lat 33, wszystkich szlachty, rolników.

KRASSOWSKI Michał lat 20, urodzony w parafii Mokobodzkiej, syn Franciszka już zmarłego i Katarzyny Żukowskiej jeszcze żyjącej, we wsi Męczynie parafii Mokobodzkiej przy matce osiadły z Marianną CHASS lat 16, córką Józefa z pobytu swego gdzieś w świecie niewiadomego i Antoniny Pogorzelskiej, w Skibniewie Podawcach przy matce zostającą. Ślub 16.02.1820 w przytomności Jana Pogorzelskiego lat 52, Pawła Pogorzelskiego lat 51, Antoniego Osińskiego lat 42 i Andrzeja Stańskiego lat 43. Druga żona Florencja KULESZA lat 20, córką Klemensa i Antoniny Komorowskiej szlachty w Czerwonce mieszkających, w Kostkach ze służby się utrzymująca. Ślub 23.11.1825.

KRYŃSKI Łukasz lat 19, urodzony w parafii Paprockiej, syn Tomasza i Petroneli szlachty rolników, żyjących we wsi Paprotny zamieszkałych, utrzymujący się ze służby ekonomskiej w Skibniewie Podawcach z Katarzyną POPŁAWSKĄ, szlachcianką lat 31, córką Wojciecha i Marianny już nieżyjących, zamieszkałych kiedyś w Popławcach powiecie Bielskim, we wsi Kostkach ze służby się utrzymującą. Ślub 26.10.1822 w przytomności Walentego Święckiego lat 53, Józefa Skibniewskiego lat 31, Franciszka Głodowskiego lat 38 i Tomasza Głodowskiego lat 36, wszystkich szlachty, rolników.

KUDELSKI Edward Florentyn Stanisław lat 19, urodzony w parafii Staszowskiej, syn Łukasza i Józefy szlachty w Kuteskach mieszkających, przy rodzica się utrzymujący z Bronisławą Marianną Teresą LESIECKĄ lat 18, urodzoną w parafii Kossowskiej, córką Grzegorza żyjącego i Zofii już zmarłej szlachty, w Kostkach przy ojcu zostającą. Ślub 24.11.1825.

LIPKA Franciszka lat 26, córka Stanisława i Joanny, od dawna już zmarłych, we wsi Pogorzelach w domu po rodzicach zamieszkała z sławetnym Janem WASILÓW lat 41, synem Walentego i Aldocji Wenedyków z kordonu rosyjskiego, w Pogorzeli z wyrobku się utrzymującego. Ślub 02.02.1812 w przytomności Piotra Pogorzelskiego lat 38, Wiktorzyna  Pogorzelskiego lat 48, Andrzeja Pogorzelskiego lat 34 i Antoniego Pogorzelskiego lat 50.

LIPKA Hilary lat 52, urodzony w parafii Stoczkowskiej, wdowiec po Krystynie, syn Antoniego i Rozalii od dawna już zmarłych, we wsi Lipki gminy Lipczyńskiej na własnym majątku zamieszkały z Zuzanną GRZYMAŁĄ lat 23, córką Jana już zmarłego i Marianny z Wrzosków jeszcze żyjącej, w Grzymałach przy matce zostającą. Ślub 24.08.1820 w przytomności Piotra Grzymały lat 40, Kazimierza Modłkowskiego lat 36, Feliksa Grzymały lat 44 i Walentego Grzymały lat 42.

LIPKA Jan lat 25, urodzony w parafii Stoczkowskiej, syn Franciszka i Małgorzaty szlachty rolników w Lipkach zamieszkałych, w Pogorzeli z szynku wódki się otrzymujący z Marianną GRZYMAŁĄ lat 19, córką Jana żyjącego i Anieli Moszkowskiej już zmarłej, w tejże wsi ze służby się utrzymującą. Ślub 17.02.1822 w przytomności Michała Wrzoska lat 44, Walentego Lipki lat 33, Macieja Grzymały lat 40 i Piotra Pogorzelskiego lat 50, wszystkich szlachty, rolników.

LIPKA Piotr lat 19, urodzony w parafii Starowiejskiej, syn Stanisława już zmarłego i Małgorzaty jeszcze żyjącej, w Lipkach w Gminie Węgrowskiej zamieszkały i przy matce się utrzymujący z Jozefatą LIPKĄ lat 20, córką Tomasza już zmarłego i Elżbiety jeszcze żyjącej, w Wyszomierzu przy matce zamieszkałej. Ślub 26.11.1821 w przytomności Karola Skibniewskiego lat 48, Michała Wyszomierskiego lat 50, Jana Wyszomierskiego lat 35 i Grzegorza Grzymały lat 34, wszystkich szlachty, rolników.

LIPKA Walenty lat 33, syn Stanisława i Joanny Pogorzelskiej już nieżyjących, w Pogorzeli na własnym majątku zamieszkały z Dorotą POGORZELSKĄ lat 18, córką Antoniego i Marianny już zmarłych, w tejże wsi przy bracie swym zostającą. Ślub 17.02.1822 w przytomności Franciszka Pogorzelskiego lat 32, Szymona Pogorzelskiego lat 60, Piotra Pogorzelskiego lat 50 i Macieja Wyszomierskiego lat 38, wszystkich szlachty, rolników.

LIPKA Walenty lat 33, syn Tomasza i Elżbiety, w Wyszomierzu z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną z Wrzosków BUJALSKĄ lat 34, wdową po Janie, córką Jana i Klary szlachty zamieszkałych w Wrzoskach, w Wyszomierzu z wyrobku się utrzymującą. Ślub 07.02.1825.

LIPKA Wojciech lat 28, syn Kacpra i Franciszki obojgu już zmarłych, we wsi Lipkach parafii Starowiejskiej na własnym majątku zamieszkały z Katarzyną LIPKĄ lat 29, córką Tomasza od dawna już zmarłego i Elżbiety Wyszomierskiej jeszcze żyjącej, we wsi Wyszomierzu przy matce zostającą. Ślub 02.06.1813 w przytomności Andrzeja Wyszomierskiego lat 32, Franciszka Wyszomierskiego lat 30, Michała Wyszomierskiego lat 42 i Karola Skibniewskiego lat 50.

LIPSKI Kacper lat 25, urodzony w parafii Nurskiej, wdowiec po Franciszce Boguskiej zmarłej 23.12.1810, syn Józefa zmarłego 22.12.1794 i Eleonory Gąssowskiej, jeszcze żyjącej, we wsi Krankowie parafii Nurskiej na własnym rolnym majątku zamieszkały z Marianną DYBOWSKĄ lat 19, córką Józefa zmarłego 30.07.1799 i żyjącej Eleonory Pogorzelskiej, we wsi Dybowie przy matce zostającą. Ślub 17.11.1811 w przytomności Tomasza Morawskiego lat 60, Ignacego Lipskiego lat 25 i Józefa Lipskiego lat 22.

MALESZEWSKI Kazimierz lat 36, syn Mateusza zwanego Kraczek i Julianny Klepackiej, szlachty już zmarłych, urodzony w Maliszewie Starej parafia Kossowska i tamże z własności gruntowej się utrzymujący z Antoniną POGORZELSKĄ lat 24, córką Pawła żyjącego i Magdaleny Bujalskiej już zmarłej, szlachty, urodzoną w Skibniewie Podawcach i tutaj przy ojcu zostającą, ślub 24.11.1829.

MALESZEWSKI Ludwik lat 18, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Andrzeja i Antoniny Kamińskiej, w Rytelach Wszołkach parafii Kosowskiej przy rodzicach zostający z Józefą BUCZYŃSKĄ lat 24, córką Alojzego już zmarłego i Anieli Wojewodzkiej jeszcze żyjącej, w Skibniewie Sągolach przy matce zamieszkałą. Ślub 03.02.1822 w przytomności Stanisława Złotkowskiego lat 29, Mateusza Dziwulskiego lat 23, Jana Kosińskiego lat 50 i Antoniego Osińskiego lat 46, wszystkich szlachty, rolników.

MALESZEWSKI Michał lat 27, syn Tomasza i Katarzyny Ratyńskiej, we wsi Gutach, parafii Kossowskiej przy rodzicach zostający z Franciszką SKIBNIEWSKĄ lat 26, córką Walentego zmarłego 18.04.1804 i Antoniny Dybowskiej, we wsi Sągalach przy matce zostającej, ślub 11.05.1811. Drugi ślub 02.02.1812 z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 22, córką żyjących Jana i Anastazji Trzcińskiej, w Wyszomierzu przy rodzicach zostającą.

MALISZEWSKA Franciszka lat 26, córka Wawrzyńca zmarłego 07.04.1796 i Małgorzaty zmarłej w roku 1808, w Pogorzeli przy rodzonym swym bracie, Tomaszu zamieszkała z uczciwym Wojciechem MAKSIMIUK lat 30, urodzonym w parafii Huszlewskiej, synem Antoniego i Agnieszki, w Pogorzeli u urodzonego Piotra Pogorzelskiego w służbie zostającego. Ślub 25.01.1815 w przytomności Tomasza Maliszewskiego lat 30 rodzonego brata panny młodej, Jana Maliszewskiego lat 50 i Wiktorzyna Pogorzelskiego lat 45.

MALISZEWSKI Wojciech lat 47, wdowiec po Petroneli Grzymale, syn Walentego i Marianny szlachty, we wsi Żochach parafii Kossowskiej zamieszkały z Julianną POGORZELSKĄ lat 41, wdową po Franciszku zmarłym 01.05.1826, córką Mikołaja i Zofii Skibniewskiej małżonków Pogorzelskich, szlachty już zmarłych, w Pogorzeli urodzoną i tutaj z własności gruntowej się utrzymującą, ślub 21.05.1828.

NIEPIEKŁO Franciszek lat 23, syn Michała zmarłego 16.06.1811 i Małgorzaty Maleszewskiej zmarłej 31.03.1806, we wsi Kutyskach na własnym gospodarstwie mieszkający z Jadwigą BUJALSKĄ lat 29, córką żyjącego Andrzeja i Teresy Pogorzelskiej zmarłej 20.11.1811, w tejże wsi przy ojcu swym zostającą. Ślub 26.01.1812 w przytomności Andrzeja Bujalskiego lat 70, ojca panny młodej, Józefa Niepiekły lat 60, Kazimierza Skibniewskiego lat 50 i Tadeusza Niepiekły lat 50.

NIEPIEKŁO Piotr lat 23, syn Tadeusza już zmarłego i Heleny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, we wsi Kuteskach przy matce się utrzymujący z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 20, córką Szymona już zmarłego i Julianny Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, we wsi Skibniewie Podawcach przy matce zostającą. Ślub 01.02.1823 w przytomności Wincentego Wyszomierskiego lat 26 brata rodzonego panny młodej, Pawła Pogorzelskiego lat 50, Antoniego Grzymały lat 32 i Mateusza Zakrzewskiego lat 39, wszystkich szlachty, rolników.

NIEPIEKŁO Tomasz lat 27, syn Michała i Małgorzaty obojga już zmarłych, w Kutyskach przy rodzonym bracie Franciszku zamieszkały z Katarzyną POGORZELSKĄ lat 28, wdową po Mikołaju, córką Szymona już zmarłego i Julianny jeszcze żyjącej małżonków Wyszomierskich, w Skibniewie na własnym majątku zostającą. Ślub 03.02.1820 w asystencji Józefa Pogorzelskiego lat 50, Franciszka Pogorzelskiego lat 32, Piotra Pogorzelskiego lat 50 i Andrzeja Pogorzelskiego lat 40.

OBRĘBSKI Teodor lat 45, Skarbnikowicz Ciechanowski, syn Antoniego, Skarbnika Ciechanowskiego zmarłego 06.06.1774 i Zofii Łaskiej jeszcze żyjącej, we wsi Tarkowie Wielkim parafii Przesmyckiej, powiatu Łosickiego zamieszkały z Franciszką ŚWIĘCKĄ urodzoną 30.03.1794, córką Ignacego, Podczaszyca Mielnickiego jeszcze żyjącego i Marianny Kukawskiej zmarłej 13.06.1795, we wsi Kostkach przy ojcu swym zostającą. Ślub 17.11.1811 w przytomności Karola Kobylińskiego Sędziego Pokoju Powiatu Łosickiego lat 45, Antoniego Złotkowskiego lat 50 Pisarza Akt Powiatu Łosickiego we wsi Wojewodkach Górnych parafii Sokołowskiej osiadłego, Marcina Jarkowskiego lat 45 Radcy Powiatu Łosickiego w Jarkowie parafii Przesmyckiej osiadłego, Ksawerego Rzewuskiego lat 30.

PILCHOWSKI Karol lat 29, syn Jana i Marcjanny obojga od dawna już zmarłych, w Dybowie Zamieszkały z Marianną BROMIRSKĄ lat 19, córką Feliksa pisarza Sądu Pokoju i Anny Frankowskiej obojga żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 23.05.1820 w przytomności Feliksa Bromirskiego, Benedykta Wendorffa wuja kawalera, Jana Bromirskiego brata panny młodej i Józefa Skibniewskiego.

POGORZELSKI Andrzej lat 35, wdowiec po Małgorzacie Maleszewskiej zmarłej 14.11.1812, syn Walentego i Marianny od dawna już zmarłych, we wsi Pogorzeli na własnym majątku zamieszkały z Balbiną SKIBNIEWSKĄ lat 23, córką Jacentego od dawna już zmarłego i Petroneli Kurowickiej jeszcze żyjącej, we wsi Kurczach przy matce zostającej. Ślub 25.02.1813 w przytomności Petroneli Skibniewskiej lat 70 matki panny młodej, Kazimierza Skibniewskiego lat 46, Franciszka Skibniewskiego lat 35, Jana Skibniewskiego lat 30, Szczęsnego Skibniewskiego lat 32.

POGORZELSKI Andrzej Gwilhelm lat 31, syn Krzysztofa Michała już zmarłego i Józefy, we wsi Kostkach zamieszkały z Antoniną POGORZELSKĄ lat 22, córką Piotra i Benedykty, we wsi Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 17.01.1824 w przytomności Walentego Pogorzelskiego lat 40, Stanisława Pogorzelskiego lat 32, Ignacego Pogorzelskiego lat 27 i Tomasza Wrzoska lat 40, wszystkich szlachty, rolników.

POGORZELSKI Feliks lat 18, syn Antoniego i Marianny szlachty już zmarłych, urodzony w Pogorzeli i tamże z własności gruntowej się utrzymujący z Marianną POGORZELSKĄ lat 20, córką Julianny, ojca niewiadomego, urodzoną w tejże wsi i przy matce zostającą, ślub 05.02.1828.

POGORZELSKI Franciszek lat 58, wdowiec po Mariannie, syn Mikołaja i Eleonory, w Pogorzeli na własnym majątku rolniczym zamieszkały z Marianną BUJALSKĄ lat 26, córką Grzegorza już zmarłego i Ewy Niziołownej jeszcze żyjącej, w Kuteskach przy swej matce zostającą. Ślub 11.11.1821 w przytomności Walentego Skibniewskiego lat 36, Ludwika Polkowskiego lat 40, Jakuba Rytla lat 30 i Jakuba Pogorzelskiego lat 35, wszystkich szlachty, rolników.

POGORZELSKI Franciszek lat 30, syn Stefana i Lucji Trzcińskiej od dawna już zmarłych, we wsi Kutyskach na własnym majątku osiadły z Brygidą BUJALSKĄ lat 19, córką Jakuba jeszcze żyjącego i Julianny zmarłej 22.11.1812, w tejże wsi przy ojcu zostającą. Ślub 06.11.1816 w przytomności Jakuba Bujalskiego lat 58 ojca panny młodej, Antoniego Bujalskiego lat 53 i Jana Bujalskiego lat 50.

POGORZELSKI Ignacy lat 24, syn Franciszka jeszcze żyjącego i Małgorzaty już zmarłej, przy ojcu swym w Pogorzeli zamieszkały z Zuzanną Pogorzelską lat 24, córką Piotra żyjącego i Benedykty Wrzosek już zmarłej, w tejże wsi przy ojcu zostającą. Ślub 03.05.1823 w przytomności Jana Kosińskiego lat 58, Michała Wrzoska lat 48, Jakuba Pogorzelskiego lat 40 i Stanisława Pogorzelskiego lat 34, wszystkich szlachty, rolników.

POGORZELSKI Jan lat 19, syn Antoniego i Marianny Wyszomierskiej, w Buczynie Szlacheckim urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Marianną BUCZYŃSKĄ lat 16, córką Jakuba i Katarzyny Zembrowskiej, w tejże wsi urodzoną i przy rodzicach zostającą. Ślub 05.02.1826.

POGORZELSKI Jan lat 29, syn Tomasza i Heleny już zmarłych, we wsi Pogorzeli na własnym majątku osiadły z Marianną WRZOSEK lat 20, córką Antoniego i Tekli Kobylińskiej obojga jeszcze żyjących, we wsi Kurczach przy rodzicach zostającą. Ślub 03.06.1821 w przytomności Kazimierza Skibniewskiego lat 50, Piotra Pogorzelskiego lat 45, Grzegorza Wrzoska lat 52 i Franciszka Skibniewskiego lat 37 wszystkich szlachty rolników.

POGORZELSKI Józef lat 19, syn Andrzeja żyjącego i Małgorzaty Maliszewskiej już zmarłej, urodzony w Pogorzeli i tamże przy ojcu zamieszkały z Agnieszką POGORZELSKĄ lat 22, córką Szymona i Eleonory, szlachty, w tejże wsi przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1827.

POGORZELSKI Józef lat 31, syn Jana i Marianny Kamieńskiej, szlachty, rolników już zmarłych, w Pogorzeli z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Franciszką POGORZELSKĄ lat 25, córką Józefa i Katarzyny, szlachty, rolników już zmarłych, przy swoim bracie w Pogorzeli zamieszkałą, ślub 17.02.1830.

POGORZELSKI Marcin lat 19, syn Piotra i Benedykty Wrzosek już zmarłych, urodzony i zamieszkały w Pogorzeli, z części gruntu dziedzicznej się utrzymujący z Julianną POGORZELSKĄ lat 18, córką Jana i Kunegundy, w Skibniewie Sągolach zrodzoną i przy rodzicach zostającą. Ślub 19.11.1826.

POGORZELSKI Piotr lat 30, syn Marcina od dawna już zmarłego i Marianny jeszcze żyjącej, w Buczynie Szlacheckim na własnym majątku zamieszkały z Teodorą BUCZYŃSKĄ lat 27, córką Wawrzyńca i Jadwigi obojgu jeszcze żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 22.01.1817 w przytomności Wawrzyńca Buczyńskiego lat 50 ojca panny młodej, Antoniego Pogorzelskiego lat 53, Szymona Zaleskiego lat 50 i Kacpra Buczyńskiego lat 60.

POGORZELSKI Tomasz lat 31, syn Jana już zmarłego i Marianny Kamińskiej jeszcze żyjącej, we wsi Pogorzeli zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 21, córką Piotra i Marianny Grzymały, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 25.10.1823 w przytomności Józefa Pogorzelskiego lat 22 brata panny młodej, Macieja Wyszomierskiego lat 38, Józefa Zawadzkiego lat 25 i Stanisława Wrzoska lat 25, wszystkich szlachty, rolników.

POGORZELSKI Tomasz lat 18, syn Piotra i Benedykty, w Pogorzeli przy ojcu się utrzymujący z Marianną POGORZELSKĄ lat 18 miesięcy 3, córką Jana i Kunegundy, w Skibniewie Sągolach przy rodzicach zostającą. Ślub 22.11.1823 w przytomności Franciszka Głodowskiego lat 40, Tomasza Głodowskiego lat 37, Stefana Skibniewskiego lat 60 i Jakuba Pogorzelskiego lat 50, wszystkich szlachty, rolników.

POLKOWSKI Franciszek lat 18, syn Ludwika i Marianny, szlachty już nieżyjących, w Kuteskach urodzony i tamże z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Petronelą WYSZOMIERSKĄ lat 22, córką Stanisława i Barbary, szlachty już nieżyjących, w Wyszomierzu urodzoną i tutaj ze służby się utrzymującą, ślub 13.02.1828.

POLKOWSKI Ludwik lat 38, wdowiec po Mariannie Niepiekło, syn Józefa i Marianny obojga już zmarłych, w Kutyskach na własnym majątku zamieszkały z Antoniną POGORZELSKĄ lat 26, córką Tomasza i Heleny już zmarłych, w Pogorzeli przy Janie, starszym swym bracie zostającą. Ślub 03.02.1820 w przytomności Wojciecha Żółkowskiego lat 60, Bartłomieja Pogorzelskiego lat 50, Piotra Pogorzelskiego lat 52 i Jana Pogorzelskiego lat 32.

ROZNIATOWSKI Paweł Jan lat 35, urodzony w parafii Drohickiej, syn Franciszka i Eleonory Krasnodębskiej obojga już zmarłych, w Miłkowicach Mackach w Kordonie Rosyjskim mieszkający z Teresą GRZYMAŁĄ lat 41, wdową po Wawrzyńcu, we wsi Kostkach przy Tomaszu Święckim Najwyższego Sądu Królestwa Polskiego Mecenasie bracie swym rodzonym zamieszkałą. Ślub 19.05.1820 w przytomności Tomasza Święckiego lat 46 brata wdowy, Antoniego Święckiego lat 36, Walentego Święckiego lat 40 i Józefa Skibniewskiego lat 30.

RYBICKI Jan lat 25, urodzony w parafii Miedzyńskiej, syn Ignacego zmarłego 10.01.1800 i Agnieszki Paprockiej, we wsi Zieleźnikach parafii Miedzeńskiej przy matce mieszkający z Weroniką GŁODOWSKĄ lat 23, córką Bartłomieja zmarłego 25.03.1794 i Marianny Bujalskiej zmarłej 02.02.1795, we wsi Sągolach przy braciach swych Franciszka i Tomasza zostającą. Ślub 10.02.1814 w przytomności Agnieszki Rybickiej lat 50, Franciszka Głodowskiego lat 31, Tomasza Głodowskiego lat 29 i Jana Pogorzelskiego lat 40.

RYTEL Antoni lat 19, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Benedykta i Rozalii Brodackiej, we wsi Trzcieńcu Większym z rodzicami zamieszkały z Franciszką BUJALSKĄ lat 20 miesięcy 8, córką Jakuba i Julianny Maleszewskiej już zmarłych, ze służby we wsi Kuteskach się utrzymującą. Ślub 08.11.1823 w przytomności Franciszka Trzcińskiego lat 43, Kacpra Brodackiego lat 30, Walentego Skibniewskiego lat 30 i Mateusza Bujalskiego lat 24, wszystkich szlachty, rolników.

RYTEL Jakub lat 29, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Pawła już zmarłego i Katarzyny jeszcze żyjącej, we wsi Rytele Wszołki parafii Kossowskiej na własnym majątku mieszkający z Joanną ZALEWSKĄ lat 19, córką Seweryna i Anastazji obojga jeszcze żyjących, we wsi Kutyskach przy rodzicach zostającą. Ślub 04.02.1817 w przytomności Seweryna Zalewskiego lat 42, Ludwika Pólkowskiego lat 40, Józefa Niepiekły lat 60 i Franciszka Niepiekły lat 32.

SKIBNIEWSKI Andrzej lat 21, syn Feliksa już zmarłego i Franciszki Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, w Skibniewie Sągolach przy matce się utrzymujący z Małgorzatą WRZOSEK lat 21, córką Walentego i Agnieszki Pogorzelskiej, w Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 28.02.1824 w przytomności Walentego Twarowskiej lat 40, Szymona Pogorzelskiego lat 60, Tomasza Pogorzelskiego lat 33 i Piotra Pogorzelskiego lat 70, wszystkich szlachty, rolników.

SKIBNIEWSKI Franciszek lat 19, syn Piotra i Teresy szlachty już zmarłych, w Skibniewie Podawcach urodzonym i tamże z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Katarzyną POGORZELSKĄ lat 26, córką Bartłomieja i Teresy szlachty już zmarłych, urodzoną w Pogorzeli i z wyrobku się utrzymującą, ślub 01.07.1827.

SKIBNIEWSKI Józef Benedykt lat 32, wdowiec po Joannie Markowskiej, syn Ignacego już zmarłego i Rozalii Domaszewskiej, w Buczynie Ruskim zamieszkały z Józefą DUNIN SULGOSTOWSKĄ lat 21, córką Stanisława Radcy Województwa Podlaskiego i Antoniny Łuniewskiej, we wsi  Chruszczowce przy rodzicach zostająca. Ślub 13.08.1823 w przytomności Józefa Sienkiewicza lat 50 Nadleśnego Lasów Rządowych Nadleśnictwa Płockiego, Jana Dunina lat 36, Walentego Święckiego lat 53 i Ignacego Miecznikowskiego lat 30 Asesora Komisji Wojewódzkiej.

SKIBNIEWSKI Ludwik lat 31, Józefa i Franciszki Żochowskiej, w Kuteskach przy rodzicach zamieszkały z Katarzyną WRZOSEK lat 23, córką Mateusza żyjącego i Heleny Zawadzkiej już zmarłej, w tejże wsi przy ojcu zostającą. Ślub 20.11.1824.

SKIBNIEWSKI Marek lat 22, urodzony w parafii Miedzyńskiej, syn Krzysztofa i Franciszki obojgu już zmarłych, w Trzcińcu Dużym w służbie zostający z Katarzyną Bujalską lat 20, córką Marcina już zmarłego i Weroniki z Skibniewskich jeszcze żyjącej, we wsi Kutyskach przy matce zostającą. Ślub 22.02.1821.

SKIBNIEWSKI Paweł lat 30, syn Leona już zmarłego i Anastazji jeszcze żyjącej, we wsi Kurczach na własnym majątku zamieszkały z Magdaleną POGORZELSKĄ lat 26, córką Adama już zmarłego i Marianny jeszcze żyjącej, Buczynie Szlacheckim przy matce zostającą. Ślub 04.02.1817 w przytomności Szymona Zalewskiego lat 54, Kacpra Buczyńskiego lat 60, Antoniego Pogorzelskiego lat 50 i Józefa Buczyńskiego lat 30.

SKIBNIEWSKI Piotr lat 24, syn Stanisława i Marianny, szlachty już zmarłych, we wsi Kuteskach z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Józefą WYSZOMIERSKĄ lat 22, córką Wiktorzyna i Małgorzaty, szlachty, rolników, w tejże wsi urodzoną i przy ojcu zostającą, ślub 14.02.1830.

SKIBNIEWSKI Sebastian lat 70, wdowiec po Mariannie zmarłej 23.02.1814, we wsi Pogorzeli na własnym majątku zamieszkały z Marcjanną POGORZELSKĄ lat 45, córką Mikołaja i Zofii obojga od dawna już zmarłych w tejże wsi mieszkającą i z wyrobku się utrzymującą. Ślub 25.01.1815 w przytomności Franciszka Pogorzelskiego lat 48 rodzonego brata panny młodej, Michała Wrzoska lat 40 i Wojciecha Żółkowskiego lat 54.

SKIBNIEWSKI Stanisław lat 19, syn Jana i Franciszki, w Skibniewie Sągalach przy rodzicach zamieszkały z Antoniną ZEMBROWSKĄ lat 20, córką Klemensa i Marianny Wrzosek, w Buczynie Szlacheckim przy rodzicach zostającą. Ślub 17.02.1822 w przytomności Krzysztofa Buczyńskiego lat 40, Jakuba Buczyńskiego lat 36, Ludwika Buczyńskiego lat 40 i Wincentego Buczyńskiego lat 30, wszystkich szlachty, rolników.

SKIBNIEWSKI Stanisław lat 25, syn Karola i Tekli Kobylińskiej, szlachty żyjących, w Skibniewie Kurczach przy rodzicach zamieszkały z Magdaleną BUJALSKĄ lat 23, córką Antoniego, żyjącego i Agnieszki Rytelowny już zmarłej, szlachty, rolników, urodzoną w Skibniewie Kurczach i tutaj przy ojcu zostającą, ślub 20.02.1829.

SKIBNIEWSKI Tomasz lat 27, syn Walentego zmarłego 18.04.1804 i Antoniny Wojewodzkiej, we wsi Sągolach na własnym majątku z matką mieszkający z Jozefatą SKIWSKĄ lat 21, urodzoną w parafii Zembrowskiej, córką Wiktorzyna zmarłego 20.07.1807 i Franciszki Ratyńskiej jeszcze żyjącej, we wsi Grzymałach przy matce zostającą. Ślub 10.02.1814 w przytomności Antoniny Skibniewskiej  lat 60, Franciszki Skiwskiej lat 60 matek nowożeńców, Stefana Skibniewskiego lat 46 i Seweryna Skibniewskiego lat 50.

SKIBNIEWSKI Walenty lat 23, syn Stanisława zmarłego 07.11.1811 i Katarzyny zmarłej 14.03.1804, we wsi Kutyskach na własnym majątku mieszkający z Marianną BUJALSKĄ lat 22, córką Jakuba jeszcze żyjącego i Julianny zmarłej 22.11.1812, w tejże wsi przy ojcu zostającą. Ślub 06.11.1816 w przytomności Józefa Skibniewskiego lat 60 rodzonego stryja pana młodego, Jakuba Bujalskiego lat 58 ojca panny młodej i Franciszka Bujalskiego lat 50.

SKIBNIEWSKI Wojciech lat 28, syn Piotra żyjącego i Teresy nieżyjącej, w Skibniewie Podawcach przy ojcu zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 21, córką Bartłomieja żyjącego i Teresy już zmarłej, w Pogorzeli przy swym ojcu się utrzymującą. Ślub 05.02.1825.

ŚWIĘCKI Antoni lat 25, syn Seweryna zmarłego 19.03.1805 i żyjącej jeszcze Marianny Wygonowskiej, we wsi Kostkach przy matce swej zostający z Zofią Gąssowską urodzoną w parafii Kożuchowskiej 21.05.1795, córką Jana i Urszuli Szaniawskiej, żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 10.11.1811 w przytomności Teodora Wrzoska lat 36, Jana Kosińskiego lat 45, Wojciecha Markowskiego lat 50.

TĄKIEL Antoni lat 56, wdowiec, syn Józefa i Anieli Grzymały, we wsi Kuteskach na gospodarstwie osiadły z Marianną BUJALSKĄ lat 33, córką żyjących Andrzeja i Teresy Pogorzelskiej, we wsi tejże przy rodzicach zostającą, ślub 19.05.1811.

TRZCIŃSKI Franciszek Andrzej lat 22, urodzony w parafii Kossowskiej, syn jeszcze żyjącego Walentego i Agaty z Uziębłów zmarłej 07.05.1802, we wsi Trzcińcu Małym parafii Kossowskiej przy ojcu zostający z Marianną GRZYMALANKĄ lat 29, córką Krzysztofa i Magdaleny Pogorzelskiej, we wsi Grzymałach przy rodzicach zostającą. Ślub 02.02.1812 w przytomności Walentego Trzcińskiego ojca kawalera lat 60, Krzysztofa Grzymały ojca panny młodej lat 70, Józefa Remiszewskiego lat 46 i Idziego Bielińskiego lat 40.

TRZCIŃSKI Paweł lat 18, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Piotra zmarłego w roku 1814 i Klary zmarłej w tymże roku, w Trzcińcu Dużym parafii Kossowskiej na własnym majątku osiadły z Franciszką ZALEWSKĄ lat 19, córką Karola i Marianny obojga jeszcze żyjących, w Niepiekłach przy rodzicach zamieszkałą. Ślub 25.01.1815 w przytomności Karola Trzcińskiego lat 50 stryja rodzonego kawalera, Karola Zalewskiego lat 50 ojca panny młodej i Franciszka Zalewskiego lat 30 stryja rodzonego panny młodej.

TWAROWSKI Walenty lat 31, urodzony w parafii Pierlejowskiej, syn nieżyjących Andrzeja i Franciszki Czarnockiej, we wsi Pogorzeli służbami dotychczas trudniący się z Franciszką Barbarą POGORZELSKĄ lat 21, córką Piotra zmarłego 25.11.1802 i Krystyny Maleszewskiej jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającą. Ślub 02.02.1812 w przytomności Piotra Pogorzelskiego lat 30, Bartłomieja Pogorzelskiego lat 40, Andrzeja Pogorzelskiego lat 37 i Wojciecha Żółkowskiego lat 50.

USZYŃSKI Michał lat 19, syn Jana i Benedykty Grondzkiej, we wsi Paderewie Dużym przy rodzicach zamieszkały z Franciszką BUCZYŃSKĄ lat 22, córką Seweryna i Teresy Pogorzelskiej, w Buczynie Szlacheckim urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą. Ślub 30.04.1826.

WOJEWODZKI Ignacy lat 46, urodzony w parafii Sokołowskiej, wdowiec po Józefie Budziszewskiej zmarłej 14.06.1810, syn nieżyjących Antoniego i Heleny, we wsi Przewuskach parafii Sokołowskiej zostający z Józefą CZARNOCKĄ lat 25, córką nieżyjącego Marcina i jeszcze żyjącej Marianny Święckiej, we wsi Dybowie zostającą. Ślub 23.01.1812 w przytomności Księdza Walentego Wojewodzkiego lat 50 Kanonika Brzeskiego i Proboszcza Mordzkiego, Teodora Święckiego lat 42 Sędziego Pokoju Powiatu Węgrowskiego, Józefa Czarnockiego lat 24, rodzonego brata panny młodej.

WOJEWODZKI Jan lat 37, syn Wincentego i Marianny Skibniewskiej, szlachty, urodzony w Skibniewie Kurczach i tamże z własności gruntowej się utrzymujący z Agnieszką POGORZELSKĄ lat 24, córką Józefa i Katarzyny, szlachty, żujących, urodzoną w Pogorzeli i tutaj przy rodzicach zostającą, ślub 10.02.1828.

WOJEWODZKI Józef Maciej lat 32, syn Piotra i Anieli, szlachty, rolników już zmarłych, urodzony w Thorznicy Podgornej, w Suchodole ze służby ekonomskiej się utrzymujący z Józefą WIŚNIEWSKĄ lat 20, córką Tadeusza już zmarłego i Małgorzaty Michałowskiej jeszcze żyjącej, urodzoną we wsi i parafii Niecieczy, w Suchodole ze służby się utrzymującą, ślub 03.03.1829.

WRZOSEK Antoni lat 19, syn Mateusza i Heleny obojga jeszcze żyjących, w Kutyska przy rodzicach zamieszkały z Marianną DYBOWSKĄ lat 22, córką Leona już zmarłego i Doroty Kossowskiej jeszcze żyjącej, we wsi Dybowie przy matce zostającą. Ślub 18.01.1818 w przytomności Mateusza Wrzoska lat 60 ojca pana młodego, Franciszka Dybowskiego lat 30 rodzonego brata panny młodej.

WRZOSEK Feliks lat 28, syn Franciszka już zmarłego i Marianny Grzymały jeszcze żyjącej, we wsi Kurczach na własnym majątku zamieszkały z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 19, córką Michała i Antoniny Pogorzelskiej jeszcze żyjących, w Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 14.02.1821 w przytomności Bartłomieja Pogorzelskiego lat 52, Mateusza Pogorzelskiego lat 50, Piotra Pogorzelskiego lat 51 i Franciszka Pogorzelskiego lat 46.

WRZOSEK Franciszek lat 19, urodzony w parafii Miedzyńskiej, syn Józefa i Marianny obojga jeszcze żyjących, we wsi Wrzoskach przy rodzicach mieszkający z Petronelą GRZYMAŁĄ lat 26, córką Franciszka i Barbary jeszcze żyjących, w Grzymałach przy rodzicach zostającą. Ślub 03.02.1820 w przytomności Franciszka Grzymały lat 60 ojca panny młodej, Józefa Wrzoska lat 54 ojca pana młodego, Franciszka Grzymały lat 60 i Jana Grzymały lat 36.

WRZOSEK Franciszek lat 37, urodzony w parafii Miedzyńskiej, syn Krzysztofa i Petroneli od dawna już zmarłych, we wsi Wrzoskach na własnym majątku mieszkający z Katarzyną WYSZOMIERSKĄ lat 22, córką Szymona i Moniki obojgu jeszcze żyjących, w Wyszomierzu przy rodzicach zostającą. Ślub 21.02.1816 w przytomności Karola Skibniewskiego lat 50, Szymona Wyszomierskiego lat 52 ojca panny młodej i Michała Wyszomierskiego lat 45.

WRZOSEK Ignacy lat 31, syn Tomasza i Katarzyny, szlachty, w Zalesiu parafii Kossowskiej zamieszkały z Magdaleną ZALESKĄ lat 19, córką Franciszka i Barbary, szlachty żyjących, urodzoną w Niepiekłach i tutaj z rodzicami mieszkającą, ślub 19.07.1829.

WRZOSEK Jakub lat 19, syn Grzegorza i Rozalii, urodzony w Skibniewie Kurczach i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną GRODZICKĄ lat 19, córką Rocha i Antoniny, w tejże wsi urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą. Ślub 26.04.1826.

WRZOSEK Jan lat 26, syn Ignacego i Marianny, szlachty, rolników, urodzony w Wrzoskach, parafii Miedzyńskiej, przy matce się utrzymujący z Franciszką TĄKIELOWNĄ lat 15, córką Antoniego już zmarłego i Klary jeszcze żyjącej, szlachty, rolników, urodzoną w Kuteskach i przy matce się utrzymującą, ślub 09.11.1828.

WRZOSEK Jan lat 63, wdowiec po Józefie, syn Pawła i Felicjanny od dawna już zmarłych, we wsi Buczynie Szlacheckim na własnym majątku zamieszkały z Julianną ZALEWSKĄ lat 27, córką Szymona i Elżbiety obojga jeszcze żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 13.11.1817 w przytomności Szymona Zalewskiego lat 60, Walentego Borzyma lat 40, Kacpra Buczyńskiego lat 70 i Antoniego Pogorzelskiego lat 50.

WRZOSEK Jan lat 30, syn Mateusza już zmarłego i Marianny jeszcze żyjącej, we wsi Grzymałach na własnym majątku mieszkający z Julianną WRZOSEK lat 30, wdową po Janie, córką Szymona i Elżbiety małżonków Zalewskich jeszcze żyjących, w Buczynie Szlacheckim przy rodzicach zostającą, ślub 31.01.1821.

WRZOSEK Józef lat 24, syn Michała i Katarzyny Grzymały szlachty rolników, już nieżyjących, urodzony w Pogorzeli i tamże z własności gruntowej się utrzymujący z Jozefatą ZAWADZKĄ lat 21, córką Ignacego nieżyjącego i Barbary jeszcze żyjącej, szlachty, rolników, urodzoną w tejże wsi i przy matce tamże zamieszkałą, ślub 21.10.1827.

WRZOSEK Józef lat 41, urodzony w parafii Miedzyńskiej, syn Rocha od dawna już zmarłego i Konstancji Pogorzelskiej jeszcze żyjącej, we wsi Wrzoskach na własnym majątku mieszkający z Krystyną SKIBNIEWSKĄ lat 30, córką Sebastiana i Marianny jeszcze żyjących, we wsi Pogorzeli przy rodzicach zostającą. Ślub 25.05.1813 w przytomności Sebastiana Skibniewskiego lat 70, Antoniego Pogorzelskiego lat 50, Franciszka Zawadzkiego lat 48 i Michała Wrzoska lat 39.

WRZOSEK Mateusz lat 64, wdowiec po Helenie, syn Szymona i Zofii już zmarłych, urodzonym w Wrzoskach, w Wyszomierzu zamieszkały z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 50 mającą, córką Pawła i Joanny już zmarłych, w Wyszomierzu urodzoną i zamieszkałą, z wyrobku się utrzymującą. Ślub 22.06.1826.

WRZOSEK Piotr lat 30, syn Marcina i Antoniny Pogorzelskiej obojga już zmarłych, w Pogorzeli na własnym majątku mieszkający z Julianną POGORZELSKĄ lat 24, córką Tomasza zmarłego 26.09.1801 i Heleny z Orłów jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającej. Ślub 31.05.1815 w przytomności Heleny z Orłów pierwszego małżeństwa Pogorzelskiej z powtórnego Maliszewskiej lat 46, Piotra Pogorzelskiego lat 36 stryja panny młodej, Wiktorzyna Pogorzelskiego lat 45 i Michała Wrzoska lat 36 rodzonego brata pana młodego.

WRZOSEK Zuzanna lat 21, córka Jakuba i Katarzyny szlachty rolników jeszcze żyjących, w Wrzoskach gminie Miedzyńskiej zamieszkałych, w Skibniewie ze służby się utrzymująca z Jakubem Krzyżanowskim lat 34, urodzonego w parafii Prostyńskiej,  synem Mateusza i Apolonii Zawadzkiej, w Skibniewie przy rodzicach zostającym. Ślub 19.07.1821 w przytomności Jana Pogorzelskiego lat 48, Wincentego Wyszomierskiego lat 28, Antoniego Osińskiego lat 50 i Antoniego Skibniewskiego lat 50, wszystkich szlachty, rolników.

WYSZOMIERSKA Teresa lat 23, córka Feliksa i Salomei, szlachty już zmarłych, we wsi Marczynie Województwie Lubelskim niegdyś zamieszkałych, w Kuteskach ze służby się utrzymującą z Marcinem KRASSOWSKIM lat 32, włościaninem, synem Wincentego i Teodory, urodzonym w Łazowie, w Kostkach ze służby ogrodniczej się utrzymującym, ślub 27.01.1829.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 64, wdowiec od 27.03.1811, syn Bartłomieja i Agnieszki Trzcińskiej, we wsi Pogorzeli na własnym gospodarstwie osiadły z Apolonią POGORZELSKĄ lat 43, córką Macieja zmarłego 13.06.1783 i Elżbiety zmarłej 29.03.1792, we wsi Pogorzeli przy rodzonym bracie, Piotrze mieszkającą, ślub 03.06.1811. W przytomności Piotra Pogorzelskiego lat 38, Wiktorzyna Pogorzelskiego lat 50 i Andrzeja Pogorzelskiego lat 32, wszystkich sąsiadów.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 19, syn Michała i Antoniny Pogorzelskiej, szlachty, rolników, w Pogorzeli urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną BUJALSKĄ lat 25, córką Franciszka żyjącego i Katarzyny Pogorzelskiej już zmarłej, szlachty, rolników, w Kuteskach urodzoną i tutaj przy ojcu zamieszkałą, ślub 29.01.1828.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 29, syn Stanisława i Barbary obojgu już zmarłych, w Wyszomierzu na własnym majątku osiadły z Heleną BUJALSKĄ lat 23, córką Kacpra i Franciszki już zmarłej, we wsi Kutyskach przy ojcu zostającą. Ślub 21.02.1816 w przytomności Kacpra Bujalskiego lat 50 ojca panny młodej, Jakuba Wyszomierskiego lat 40 i Michała Wyszomierskiego lat 40.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 18, syn Szymona i Julianny Pogorzelskiej szlachty, rolników we wsi Skibniewie Podawcach urodzony i zamieszkały z Franciszką POGORZELSKĄ lat 25, córką Krzysztofa i Jozefaty szlachty, rolników, w Kostkach zamieszkałą, ślub 04.02.1827.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 20 miesięcy 10, syn Szymona i Moniki już zmarłych, w Wyszomierzu na części dziedzicznej  zamieszkały z Katarzyną Skibniewską lat 20 miesięcy 10, córką Piotra i Teresy, w Skibniewie Podawcach przy rodzicach zostającą. Ślub 07.02.1824 w przytomności Gierwazego Skibniewskiego lat 50 stryja panny młodej, Pawła Pogorzelskiego lat 60, Antoniego Grzymały lat 33 i Wincentego Wyszomierskiego lat 32, wszystkich szlachty, rolników.

WYSZOMIERSKI Ignacy lat 27 miesięcy 6, syn Walentego już zmarłego i Antoniny żyjącej, we wsi Kuteskach z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną Niepiekło lat 27, córką Tadeusza już zmarłego i Heleny żyjącej, w tejże wsi przy swej matce utrzymującą się. Ślub 15.01.1825.

WYSZOMIERSKI Jan lat 19, syn Ignacego i Elżbiety, we wsi Skibniewie Kurczach urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Julianną ZAWADZKĄ lat 20, córką Franciszka i Franciszki, w Pogorzeli przy rodzicach zamieszkałą. Ślub 15.05.1826.

WYSZOMIERSKI Jan lat 38, wdowiec po Mariannie, syn Łukasza i Marianny obojga już zmarłych, we wsi Grzymałach na własnym majątku mieszkający z Marianną POGORZELSKĄ lat 22, córką Pawła i Magdaleny obojga jeszcze żyjących, we wsi Skibniewie Podawcach przy rodzicach zostającą. Ślub 20.05.1819 w przytomności Pawła Pogorzelskiego lat 50 ojca panny młodej, Jana Pogorzelskiego lat 48, Jana Kosińskiego lat 46 i Antoniego Osińskiego lat 43.

WYSZOMIERSKI Jan lat 28, syn Stanisława i Barbary Żochowskiej od dawna już zmarłych, w Wyszomierzu przy swym starszym bracie Franciszku zamieszkały z Marianną WYSZOMIERSKĄ lat 19, córką Szymona i Moniki obojgu jeszcze żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 22.01.1818 w przytomności Szymona Wyszomierskiego lat 50 ojca panny młodej, Franciszka Wyszomierskiego lat 33 brata pana młodego, Józefa Wyszomierskiego lat 30 i Karola Skibniewskiego lat 53. Kolejny ślub 22.11.1823 z Franciszką LIPKĄ lat 26, córką Tomasza i Elżbiety, w Wyszomierzu zamieszkałą.

WYSZOMIERSKI Leon lat 26, syn Bonawentury i Franciszki obojga jeszcze żyjących, w Sągolach przy rodzicach zamieszkały z Marianną SKIBNIEWSKĄ lat 27, córką Feliksa już zmarłego i Franciszki jeszcze żyjącej, w tejże wsi przy matce zostającą. Ślub 22.01.1817 w przytomności Seweryna Skibniewskiego lat 58, Franciszki Skibniewskiej lat 44 panny młodej i Jana Skibniewskiego lat 48.

WYSZOMIERSKI Maciej lat 36, syn Pawła i Joanny Krasnodębskiej, szlachty już zmarłych, urodzony w Wyszomierzu i tamże zamieszkały z Franciszką WYSZOMIERSKĄ lat 36, wdową po Mikołaju zmarłym 19.03.1827, córką Karola i Ewy Maleszewskiej małżonków Skibniewskich, szlachty, rolników, w tejże wsi zamieszkałą i z gospodarstwa rolnego się utrzymującą, ślub 01.03.1829.

WYSZOMIERSKI Mikołaj lat 33, syn Krzysztofa i Benedykty obojga już zmarłych, w Wyszomierzu na własnym majątku zamieszkały z Franciszką SKIBNIEWSKĄ lat 24, córką Karola i Ewy jeszcze żyjących, w tejże wsi przy rodzicach zostającą. Ślub 11.08.1816 w przytomności Karola Skibniewskiego lat 50 ojca panny młodej, Michała Wyszomierskiego lat 40 i Macieja Wyszomierskiego lat 30.

WYSZOMIERSKI Wincenty lat 27 miesięcy 10, syn Szymona już zmarłego i Julianny Pogorzelskiej, w Skibniewie Podawcach przy matce zamieszkały z Franciszką POGORZELSKĄ lat 20 miesięcy 6, córką Antoniny już zmarłej, w Buczynie Szlacheckim przy babce Mariannie Pogorzelskiej zostającą. Ślub 28.02.1824.

ZALESKI Bartłomiej lat 19 miesięcy 5, synem Marcina i Anastazji Żochowskiej, w Wyszomierzu przy rodzicach zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 19, córką Andrzeja i Franciszki Wrzosek, urodzoną i zamieszkałą w Pogorzeli, ślub 22.01.1826.

ZALEWSKI Jan Antoni lat 62, urodzony w parafii Sterdyńskiej, wdowiec po Franciszce Wrzosek, syn Wojciecha i Łucji już zmarłych, zamieszkały w Zalesiu z Marianną SKIBNIEWSKĄ lat 24, córką Józefa i Franciszki Żochowskiej, w Kuteskach przy rodzicach zostającą. Ślub 17.01.1824 w przytomności Tomasza Zalewskiego lat 41, Marcina Wrzoska lat 50, Ludwika Polkowskiego lat 46 i Walentego Skibniewskiego lat 30, wszystkich szlachty, rolników.

ZAWADZKI Tomasz lat 32, syn Franciszka nieżyjącego i Franciszki Pogorzelskiej żyjącej, szlachty, rolników, urodzony i zamieszkały przy matce w Pogorzeli z Marcjanną POGORZELSKĄ lat 24, córką Jana nieżyjącego i Julianny Wyszomierskiej szlachty, rolników, w tejże wsi urodzoną i przy matce zostającą, ślub 26.02.1827.

ŻEBROWSKI Walenty lat 20, syn Klemensa i Marianny Wrzosek, szlachty, rolników, urodzony i zamieszkały w Buczynie Szlacheckim z Julianną WYSZOMIERSKĄ lat 23, córką Wiktorzyna i Małgorzaty szlachty, rolników, w Wyszomierzu zamieszkałą, ślub 11.02.1827.

ŻOCHOWSKI Andrzej lat 19, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Rocha i Magdaleny Wrzosek, we wsi Trzcińcu Dużym przy rodzicach zamieszkały z Agnieszką SKIBNIEWSKĄ lat 16, Kazimierza i Agnieszki Wyszomierskiej, w Skibniewie Kurczach przy rodzicach zostającą. Ślub 10.02.1822 w przytomności Szczęsnego Skibniewskiego lat 40, Franciszka Skibniewskiego lat 50, Jana Trzcińskiego lat 30 i Franciszka Wrzoska lat 24, wszystkich szlachty, rolników.

ŻOCHOWSKI Franciszek lat 27, syn Józefa i Tekli Grodzkiej, szlachty już zmarłych, urodzony w Trzcińcu Większym parafii Kossowskiej, we wsi Grzymałach z gospodarstwa rolnego się utrzymujący z Marianną GRZYMAŁĄ lat 26, córką Piotra już zmarłego i Marianny Wrzosek jeszcze żyjącej, szlachty, rolników, urodzoną w Grzymałach i tutaj przy matce się utrzymującą, ślub 11.02.1829.

ŻOCHOWSKI Józef lat 60, wdowiec po Tekli zmarłej 24.07.1814, syn Jana i Agnieszki Ratyńskiej obojga już zmarłych, we wsi Trzcińcu Dużym parafii Kossowskiej na własnym majątku zamieszkały z Marianną GRZYMAŁĄ lat 55, wdową po Pawle zmarłym 29.04.1814, we wsi Grzymałach na własnym majątku zostającą. Ślub 25.01.1815 w przytomności Józefa Grzymały lat 50, Rocha Bujalskiego lat 49 i Jana Grzymały lat 30.

ŻOCHOWSKI Kazimierz lat 30, urodzony w parafii Kossowskiej, syn Jacentego i Anieli od dawna już zmarłych, w Trzańcu Mniejszym parafii Kossowskiej na własnym majątku zamieszkały z Barbarą SKIBNIEWSKĄ lat 26, córką Józefa i Franciszki obojgu jeszcze żyjących, we wsi Kutyskach przy rodzicach zostającą. Ślub 22.01.1817 w przytomności Józefa Skibniewskiego lat 50 ojca panny młodej, Józefa Niepiekły lat 49 i Tadeusza Niepiekły lat 52.

ŻOCHOWSKI Kazimierz lat 29, syn Wojciecha i Urszuli Dybowskiej, jeszcze żyjących, we wsi Dybowie przy rodzicach zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 19, córką Antoniego jeszcze żyjącego i Barbary od dawna już zmarłe, we wsi Pogorzeli przy ojcu zostającą. Ślub 18.02.1813 w przytomności Wojciecha Żochowskiego lat 60 ojca pana młodego, Antoniego Pogorzelskiego lat 50 ojca panny młodej, Sebastiana Skibniewskiego lat 70. 
Naszą witrynę przegląda teraz 164 gości